Chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby Państwa wypoczynek był udany i spędzony w komfortowych warunkach.  Jednocześnie chcąc uniknąć zbędnych nieporozumień prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z naszego apartamentu.  Dokonanie  rezerwacji   jest jednoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu zapewnienie optymalnych warunków użytkowania osobom przebywającym w apartamencie oraz ochronę lokalu i jego wyposażenia.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy wynajęcia apartamentu.
 2. Umowa wynajmu zostaje zawarta po dokonaniu skutecznej rezerwacji za pośrednictwem serwisów pośredniczących w najmie nieruchomości lub indywidualnie po wpłaceniu zaliczki rezerwacyjnej.
 3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

ZASADY REZERWACJI

 1. Wstępnej rezerwacji dokonuje się indywidualnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem serwisów pośredniczących w najmie nieruchomości.
 2. Potwierdzenie rezerwacji indywidualnych dokonywane jest telefonicznie lub mailowo. Potwierdzenie rezerwacji dokonywanych za pomocą serwisów pośredniczących jest zgodne z procedurami i regulaminem przewidzianymi dla właściwego serwisu.
 3. Po potwierdzeniu rezerwacji indywidualnych należy uiścić uzgodnioną zaliczkę w wysokości 30% łącznej opłaty za pobyt w terminie 3-ch dni roboczych na konto Wynajmującego.
 4. Zaliczka jest potwierdzeniem rezerwacji apartamentu.
 5. W przypadku gdy zaliczka dokonywana jest w okresie krótszym niż 3 dni przed planowanym przyjazdem, konieczne jest po potwierdzeniu rezerwacji wpłacenie w terminie 2-ch dni łącznej opłaty za pobyt i przesłanie mailem potwierdzenia dokonania przelewu.
 6. W ciągu 2-ch dni od otrzymania zaliczki zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji apartamentu.
 7. Najpóźniej na 3 dni przed planowanym przyjazdem należy wpłacić na rachunek bankowy pozostałą kwotę za pobyt, a fakt ten potwierdzić przesłaniem drogą elektroniczną dowodu wpłaty.
 8. Wynajmujący dopuszcza możliwość zapłaty pozostałej kwoty za najem apartamentu osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Wynajmującym.
 9. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie dłuższym niż 14 dni przed planowanym pobytem Wynajmujący zwróci całość wpłaconej kwoty rezerwacyjnej.
 10. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni a dłuższym niż 5 dni Wynajmujący zwróci 50% wpłaconej kwoty rezerwacyjnej.
 11. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie 5 dni bądź krótszym Wynajmujący zatrzyma całą wpłaconą opłatę rezerwacyjną.

ZAKRES UMOWY

 1. Niniejsza Umowa obejmuje wyłącznie wynajem apartamentu.
 2. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Najemcy.
 3. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media / łącze internetowe / CO / sprzątanie końcowe, korzystanie z indywidualnego miejsca parkingowego zlokalizowanego na parkingu przyległym do budynku, a także korzystanie z pomieszczeń wspólnych na przechowanie sprzętu sportowego, rowerów itp. zlokalizowanych w garażu podziemnym przy czym Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawiony w tych pomieszczeniach sprzęt.
 4. Wynajmujący nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane w ofercie cenowej zaprezentowanej na stronach serwisów pośredniczących w wynajmie nieruchomości oraz kaucji zwrotnej w wysokość 250 zł.
 5. Kaucję zwrotną Najemca wpłaca zgodnie z zasadami serwisu pośredniczącego w wynajmie, a w przypadku wynajmu indywidualnego osobie dokonującej przekazania lokalu przed podpisaniem protokołu odbioru lokalu. W protokole odbioru określa się stan ogólny lokalu, stan ilościowy wyposażenia.
 6. Kaucję zwrotną Wynajmujący zwraca Najemcy w pełnej wysokości po zakończeniu pobytu i stwierdzeniu, że stan lokalu i jego wyposażenia jest zgodny ze stanem pierwotnym określonym w protokole przekazania lokalu Najemcy.
 7. W wypadku stwierdzenia uszkodzeń apartamentu lub braków w jego wyposażeniu Wynajmujący może zatrzymać kaucję w całości (lub części adekwatnie do stwierdzonych braków bądź uszkodzeń). Wynajmujący ma prawo dochodzenia innych roszczeń w wypadku gdy uszkodzenia lub braki wyposażenia przekraczają wartość wpłaconej kaucji.

ZASADY PRZEKAZANIA I ODBIORU APARTAMENTU

 1. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie przyjazdu i odbioru kluczy.
 2. Standardowo klucze do lokalu można odebrać od godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a zwrócić najpóźniej do godziny 12.00 w dniu wyjazdu. Wynajmujący dopuszcza inne godziny przekazania i odbioru kluczy po uprzednim wzajemnym uzgodnieniu tego faktu przez strony.
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Najemca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie telefoniczne osobę kontaktową ze strony Wynajmującego.
 4. W wypadku osób dokonujących indywidualnych rezerwacji przed podpisaniem protokołu przekazania lokalu i przekazaniem kluczy strony dokonują podpisania umowy najmu lokalu. Najemca wpłaca również osobie przekazującej klucze do lokalu za potwierdzeniem odbioru kaucję za najem.
 5. Klient wspólnie z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy i lokalu udaje się do apartamentu i na miejscu dokonuje jego przejęcia poprzez sprawdzenie stanu lokalu i jego wyposażenia, co potwierdzone zostaje obustronnie podpisanym protokołem przekazania lokalu.
 6. Po zakończeniu pobytu w dniu wyjazdu, po uprzednim ustaleniu godziny opuszczenia apartamentu, Najemca podpisuje z osobą odbierającą klucze do apartamentu protokół zdawczy lokalu.
 7. Przed opuszczeniem apartamentu osoba odbierająca klucze dokonuje sprawdzenia stanu technicznego apartamentu, stanu wyposażenia oraz urządzeń w nim się znajdujących.

ZASADY UŻYTKOWANIA APARTAMENTU

 1. Najemca zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Najemca może odebrać klucze i rozpocząć użytkowanie apartamentu w dniu przyjazdu od godziny 14.00. Najemca zobowiązuje się zdać lokal i zwrócić klucze do apartamentu w dniu wyjazdu najpóźniej do godziny 12.00
 3. Przedłużenie pobytu w apartamencie powyżej okresu na który została dokonana rezerwacja możliwy jest jedynie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu tego faktu przez Wynajmującego.
 4. Liczba osób nocująca w apartamencie w okresie najmu powinna być zgodna z liczbą osób zgłoszonych podczas dokonywania rezerwacji. Maksymalnie w obiekcie mogą nocować cztery osoby.
 5. Apartament przeznaczony jest w całości dla osób niepalących w związku z tym w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Wynajmujący dopuszcza palenie tytoniu wyłącznie na balkonie apartamentu.
 6. Najemca ma prawo korzystać nieodpłatnie w okresie najmu apartamentu z indywidualnego miejsca parkingowego.
 7. Najemca ma prawo nieodpłatnie korzystać w apartamencie z Internetu. Parametry logowania do sieci Wynajmujący przekazuje Najemcy wraz z kluczami do lokalu.
 8. Najemca w chwili przekazania lokalu otrzymuje komplet kluczy: klucz do drzwi wejściowych apartamentu – 1szt., klucze do drzwi wiatrołapu – 1szt., klucz do drzwi klatki schodowej – 1szt., klucz do furtki wejściowej – 1szt., klucz do blokady parkingu – 1szt.,
 9. Wejście z zewnątrz do klatki schodowej zabezpieczają drzwi z kontrolą dostępu. Kod wejściowy Wynajmujący przekazuje Najemcy w chwili przekazania kluczy do lokalu.
 10. W budynku, w którym zlokalizowany jest apartament obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00. Najemca oraz pozostałe osoby nocujące w apartamencie zobowiązują się zachowywać w sposób niezakłócający ciszy nocnej innym gościom i mieszkańcom nieruchomości oraz respektować zasady współżycia dobrosąsiedzkiego.

WYPOSAŻENIE APARTAMENTU

 1. KUCHNIA
  a. Elementy zabudowy stałej: zmywarka, płyta ceramiczna do gotowania, piekarnik
  elektryczny, kuchenka mikrofalowa, lodówko-zamrażarka.
  b. AGD ruchome: czajnik elektryczny Russel Hops, ekspres do kawy Russel Hops,
  toster Russel Hops;
  c. Wyposażenie kuchenne: garnek 5l – 1szt, garnek 3l – 1szt, garnek 1l – 1szt, patelnia
  ceramiczna 26cm – 1 szt, komplet obiadowy dla 6 osób (talerz duży, mały oraz
  głęboki), komplet filiżanek do kawy – 6szt, komplet kubków – 6szt, sztućce (
  widelec, nóż, łyżka, łyżeczka) – 6kpl., misa szklana duża, misa szklana mała,
  korkociąg do win, kieliszki do wina – 6szt. , kieliszki do wódki – 6szt, literatki –
  6szt, komplet 3 noży (do chleba, kuchenny, mały), deska kuchenna, podkładki
  tekstylne – 4szt.
  d. Krzesła (typu hoker) – 4szt. na wyposażeniu jadalni wraz z poduszkami.
 2. ŁAZIENKA
  a. Komplet ręczników (kąpielowy oraz umywalkowy) – w ilości zgodnej z liczbą osób wynajmujących lokal, wycieraczka łazienkowa
  b. Suszarka do włosów;
 3. SALON, SYPIALNIA, PRZEDPOKÓJ
  a. Komplet pościeli (2szt. poduszki, kołdra, poszewki poduszek i kołdry) w ilości zgodnej z ilością osób nocujących, prześcieradło oraz narzuta łóżka sypialni;
  b. Telewizor Slim LG 49” wraz z pilotem, dekoder Smart HD wraz z pilotem i kartą kodującą , router WIFI Netgear;
  c. Żelazko Philips wraz z deską do prasowania;
  d. Szafka rtv, ława wolnostojąca, komplet wypoczynkowy wraz z poduszkami ozdobnymi 3 szt., fotel wolnostojący, zegar wiszący, szafa zabudowana, kpl. wieszaków
  e. Klimatyzator salonu wraz z pilotem.

DODATKOWE USTALENIA

 1. Osoba odpowiedzialna za przekazanie apartamentu może odmówić wydania kluczy osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz osobom stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla innych osób lub mienia.
 2. Najemca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia apartamentu tj. dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz starannego przechowywania kluczy bez dostępu do nich osób postronnych, oraz wyłączania przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu sprzętu kuchennego.
 3. Do obowiązków Najemcy należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed zdaniem apartamentu.
 4. Najemca zobowiązany jest do poinformowania osoby przekazującej klucze do apartamentu o jego ewentualnych uszkodzeniach bądź brakach wyposażenia zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia wszelkich szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód pokrywa klient.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia: pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, wartościowych przedmiotów należących do Najemcy.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy parkowanego na indywidualnym przynależnym do apartamentu miejscu parkingowym

Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wynajmującego. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych i ich aktualizacji. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i aktualizacja.